Weather app.


UX
/2016


Koncepcja aplikacji pogodowej.
Zestaw poza systemem wyświetlania informacji zawiera symbole dla poszczególnych warunków atmosferycznych.