Ortodroma book


Illustration
/2016Koncept okładki książki Ortodroma Mateusza Janiszewskiego. Ilustracja zlodowacenia wykonana w technice litografii.